Yiddish Character Counter

Yiddish Character Counter

גאַנץ ווערטער
0
כאַראַקטערס (מיט ספּייסעס)
0
כאַראַקטערס (אָן ספּייסעס)
0
ליניעס
0
זאצן
0
סילאַבאַלז
0
פּאַראַגראַפס
0
לייענען צייט
0
רעדן צייט
0